ВСУ висловився з приводу оформлення трудових відносин за строковим трудовим договором

ВСУ переглядав рішення у справі за позовом викладача до вищого навчального закладу про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Відповідно до обставин справи позивач була прийнята на посаду лаборанта кафедри, а згодом була переведена на посаду викладача кафедри на 0,25 ставки.

Особу було звільнено з посади викладача згідно з пунктом 2 статті 36 КЗпП України у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Позивач посилалась на те, що між нею та відповідачем не укладався строковий трудовий договір. А з огляду на тривалі, усталені, на постійній основі трудові правовідносини позивач вважала, що укладено безстроковий трудовий договір, а тому підстав для її звільнення немає.

Суди трьох інстанцій дійшли висновку про наявність підстав для поновлення позивача на посаді. Суди виходили із того, що у трудовій книжці позивача не міститься жодних умов щодо строків її перебування на посаді викладача на 0,25 ставки. Суди дійшли висновку, що з урахуванням відсутності таких умов у поданій позивачем копії заяви про переведення її на цю посаду, трудовий договір, як при прийнятті на роботу, так і при переведенні, було укладено з позивачем безстроково, отже відповідачем при звільненні позивача з роботи було порушено вимоги трудового законодавства.

ВСУ скасував рішення судів, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

ВСУ роз’яснив, що при укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, родах і догляду за дитиною; особи, яка звільнилась з роботи в зв’язку з призовом на дійсну строкову військову чи альтернативну службу, обранням народним депутатом чи на виборну посаду (або виконанням певного обсягу робіт).

Строк, на який працівник наймається на роботу, обов’язково має бути вказаний у наказі про прийняття на роботу, інакше буде вважатися, що працівник прийнятий на роботу за безстроковим трудовим договором. У трудовій книжці робиться запис без посилання на строковий характер трудових відносин.

ВСУ зауважив, що порядок оформлення трудових відносин за строковим трудовим договором такий же, як і за безстроковим. Але при цьому факт укладання трудового договору на певний строк чи на час виконання певної роботи повинен бути відображений як у заяві працівника про прийняття на роботу, так і в наказі чи розпорядженні роботодавця, яким оформляється цей трудовий договір.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про вищу освіту» під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу.

ВСУ зазначив, що норми трудового законодавства та спеціальні норми, що регулюють трудові правовідносини у вищих навчальних закладах, передбачають, зокрема, обіймання посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) виключно шляхом проходження працівником конкурсного відбору.

У наказі відповідача вказувалось, що позивач була переведена з посади старшого лаборанта кафедри на посаду викладача кафедри до проведення конкурсу, а тому суди дійшли передчасного висновку про безстроковий характер трудового договору позивача.

ВСУ звернув увагу, що у подальшому позивач брала участь у конкурсі за власним волевиявленням, однак її кандидатура не пройшла конкурсний відбір, чому суди не надали оцінки (постанова від 13.09.2017 у справі № 6-254цс 17).