Як виключити учасника Товариства з обмеженою відповідальністю, якщо він шкодить Товариству.

Чи можна виключити учасника Товариства який не бере участі у загальних зборів засновників Товариства, не здійснює дій для збільшення статутного капіталу.
З такими питаннями до фахівців Європейської правничої компанії звернулися, та попросили аналітичної довідки.


• Товариство з обмеженою відповідальністю, як господарське Товариство.
o Цивільний кодекс України встановлює, що Товариством з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є засноване одним або кількома особами Товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом (ст.140 ЦКУ). Господарський кодекс України класифікує ТОВ як один з видів господарських товариств (ст.80 ГКУ). Така класифікація дозволяє нам взяти до аналізу Закон України «Про господарські товариства» і визначити, що мета діяльності ТОВ – це одержання прибутку ( ч.2 ст.1 Закону).

• Хто може бути учасником, або кого можна виключити з учасників ТОВ.
o Учасником ТОВ можуть бути юридичні та фізичні особи, як резиденти та і не резиденти (іноземці). Учасники ТОВ зазначаються у Статуті Товариства, де також зазначається яка доля у статутному капіталі належить учаснику. Інформація про учасників товариства зберігається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

• Підстави виключення з Товариства
o Не внесення своєї частки для наповнення статутного капіталу протягом першого року існування Товариства. Ця норма передбачена ст.144 ЦКУ. Законодавець перед новоствореним Товариство ставить завдання до кінця першого року сформувати статутний капітал. У разі неможливості сформувати його, передбачається три варіанти розвитку подій. Перший – це ліквідація підприємства. Наступний варіант – це зменшення статутного капіталу Товариства. І останній – це виключення з членів Товариства тих учасників, що не внесли своєї частки, з наступним перерозподілом часток.
o Систематичне не виконання обов’язків.
o Виконання обов’язків неналежним чином.
o Перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства.
( ч.1 ст.64 Закон України «Про господарські товариства»).
o Перешкоджання своєю бездіяльністю досягненню цілей товариства. ( ч.1 ст.128 ЦКУ).

• Обов’язки учасника товариства (ст.117 Цивільного кодексу України та ст.11 Закон України «Про господарські товариства»):
o додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;
o виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;
o не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
o інші обов’язки, встановлені установчим документом Товариства та законом.

• Хто може виключити учасника Товариства
Відповідно до ст.59 Закон України «Про господарські товариства» , п.7 ч4. ст. 145 ЦКУ, та п.29 Постанова ВСУ «Про практику розгляду судами корпоративних спорів № 13 від 24.10.2008» – виключення учасника з товариства є компетенцією загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю.

• Як виключити учасника товариства.
Відповідно до ст.64 Закон України «Про господарські товариства» – учасники, прийнявши рішення за яке проголовувало понад 50% загальної кількості голосів учасників товариства, виключають учасника з такого товариства.

• Наслідки виключення з товариства
Відповідно до ст.54 Закон України «Про господарські товариства»:
o виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капітал;
o виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

• Чи можна виключити учасника Товариства, який не бере участі (не відвідує) загальні збори, або не здійснює дії для збільшення статутного капіталу.
Загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо присутні учасники, що сумарно володіють 6ільше 60% частки у статутному капіталі (ст.60 Закон України «Про господарські товариства»). В такому випадку потрібно визначити:
o чи в Статуті товариства передбачені спеціальні (відмінні від загальних закріплених у законодавстві) вимоги щодо процедури збільшення статутного капіталу;
o чи можливо забезпечити повноважність Загальних зборів учасників;
o чи можете забезпечити голосування з результатом більше 50% голосів, від загальної кількості учасників
Відповідно до ст.10 Закону України «Про господарські товариства», ст. 116 ЦКУ – брати участь в управлінні, є лише правом учасника. Оскільки збори учасників проводять для прийняття управлінських рішень, то така участь у зборах теж прирівнюється до прав учасника. А ст.19 Конституції України закріплює, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Відповідно, не можна виключити учасника товариства за не участь (не відвідування) у загальних зборах. У такому випадку ми рекомендуємо робити акцент на неможливості належного оформлення установчих документів, які є необхідними для прийняття рішення. Відповідно до ч.1 ст.87 ЦКУ установчі документи, викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками). Натомість, ч.5 ст. 8 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб» вже не використовує слово «всіма», ці нюанси вже будуть використовувати юристи для захисту інтересів Товариства.

Отож, для аналізу ситуації, та підготовки процедури належного виключення члена з товариства, пропонуємо звертатися то фахівців, зокрема Європейської правничої компанії.

Якщо у Вас виникло запитання – задайте його нам через форму зворотнього зв’язку.