На що звертати увагу при звільненні працівника за п. 7 ч. першої статті 40 КЗпП України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
Continue reading

Коли відмова від прийняття спадщини може бути визнана недійсною

Відповідно до статті 1273 Цивільного кодексу України спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку для прийняття спадщини. Така заява подається нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
Continue reading

Що може бути підставою недійсності шлюбного договору

Сімейний кодекс України надає право особам, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям укласти шлюбний договір для врегулювання майнових відносин між собою, визначення майнових прав та обов’язків, визначення майнових прав та обов’язків подружжя як батьків.
Continue reading

Як захистити свої права у випадку невиконання судового рішення суб’єктом владних повноважень

Наявність рішення суду про задоволення позовних вимог у спорі із суб’єктом владних повноважень не завжди є останньою крапкою у питанні відновлення порушеного права, оскільки таке рішення не часто виконується боржником добровільно, а виконання рішення суду в примусовому порядку потребує додаткового часу. Крім того, у процесі примусового виконання відповідач може допустити нові порушення прав позивача, які потребуватимуть захисту.
Continue reading

Коли судове рішення у цивільній справі підлягає роз’ясненню

Верховний Суд України у постанові Пленуму від 18.12.2009 № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» звертав увагу судів, що ухвалене у справі рішення має бути гранично повним, ясним та чітким (пункт 8 постанови Пленуму).
Continue reading

Що повинен довести позивач, який просить суд усунути спадкоємця від права на спадкування

Статтею 1224 Цивільного кодексу України передбачено, коли спадкоємці (у тому числі і ті, що мають право на обов’язкову частку у спадщині та особи, на користь яких зроблено заповідальний відказ) можуть бути усунені від права на спадкування.
Continue reading

Як поновити пропущений строк пред’явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 12 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.
Continue reading

Що необхідно довести для встановлення факту перебування у трудових відносинах

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Continue reading

Як не сплутати завдаток та аванс

Відповідно до статті 570 Цивільного кодексу України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.
Continue reading