Оскарження  незаконних дій державних фіскальних органів при проведенні перевірки

Як показує наш досвід,  набутий у судових спорах з органами фіскальної служби щодо скасування донарахованих податків і штрафних санкцій, біля сорока відсотків  перевірок взагалі могли б не відбутися,  у разі володіння посадовими особами підприємств, організацій, установ певними знаннями вимог податкового, цивільного, кримінального та іншого законодавства щодо планування перевірок, оформлення документів на їх проведення та законності підстав проведення перевірок  під час мораторію.

Тому актуальність цієї статті, де буде надано коментар, оцінку дій контролюючих органів з питань дотримання ними вимог законодавства при проведені перевірок, а також визначено у який спосіб мають  діяти посадові особи юридичних осіб і підприємці з метою захисту  своїх прав, свобод, законних інтересів є очевидною.

Читайте також:

Блокування податкових накладних. Чому і що робити: способи оскарження блокування

Визначимося  з  видами перевірок та в яких випадках вони проводяться. Відповідно до статті 75 Податкового кодексу України ( далі ПКУ) контролюючі органи   державної фіскальної служби мають право проводити фактичні, камеральні та документальні перевірки.

Фактичні перевірки здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності та розташування господарських об’єктів   платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань здійснення платниками розрахункових операцій, ведення касових операцій, застосування касових апаратів, наявності ліцензій, патентів, оформлення трудових відносин з працівниками. Про її проведення платник податків не попереджається, навпаки перед проведенням такої перевірки  закон дозволяє здійснити контрольні закупки товарів чи отримання послуг, які будуть використані в акті  перевірки як докази протиправної діяльності  такого платника податків ( стаття 80 ПКУ).

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, звітах і розрахунках платника  та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Наказ про проведення камеральної перевірки  керівником контролюючого органу не приймається. Про її проведення платник податків не повідомляється.  Бухгалтери  можуть засвідчити, що неодноразово за свою діяльність отримували телефонні дзвінки від  податкових органів, у яких  інспектори повідомляли, що проводять камеральну перевірку  діяльності підприємства, під час якої виникла певна розбіжність, а тому  необхідно принести до них договори, накладні, банківські документи за 3 роки та інше.

У зазначених випадах посадовим особам  підприємств чи підприємцям необхідно попросити  інспекторів надіслати листа з письмовою вимогою надати вказані документи.

Як правило, бажання отримати документи у  працівників фіскальної служби  зникає. В разі отримання такого листа  виникає право звернутися із скаргою на дії посадових осіб або із заявою про злочин до прокуратури чи у відділ внутрішньої безпеки, тому що камеральній перевірці підлягає тільки звітність платника податків, яка  здана контролюючому органу. Як правило, другий примірник акта камеральної перевірки інспектори фіскальної служби  не видають, розуміючи можливість оскарження податкового повідомлення-рішення чи рішення про застосування штрафних санкцій, прийнятого на підставі цього акта, адже розрахунки донарахувань здійснюються тільки в акті перевірки. Такі дії можуть свідчити про порушення законодавства з боку інспекторів фіскальної служби  (статті 76, 86 ПКУ), а тому можуть бути оскарженими до контролюючого органу вищого рівня, або ж до суду.

Найбільш значних втрат платники податків можуть отримати за результатами проведення незаконних документальних перевірок. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених  Податковим кодексом податків та зборів, а також виконання вимог валютного та іншого законодавства, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та, яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної, іншої звітності, регістрів податкового і  бухгалтерського обліку.

Документальна перевірка поділяється на планову і позапланову. Документальна планова перевірка передбачається планом-графіком проведення планових документальних перевірок, який складається поквартально і затверджується центральним контролюючим органом до початку кварталу. Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік. Тобто, якщо у підприємства податкове навантаження більше п’яти відсотків, ви маєте право оскаржити в суді наказ на проведення перевірки у випадку  намагання проведення щорічних перевірок. Податковим кодексом України взагалі не передбачена  обов’язковість   проведення перевірок  платників  податків.

Про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформляється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами ( стаття 77 ПКУ).

У засобах масової інформації та в інтернет-ресурсах можна знайти «податкові роз’яснення», листи  органів фіскальної служби про те, що з 01 липня 2015 року, незважаючи на мораторій, вони мають право проводити планові перевірки з  окремих питань дотримання вимог сплати єдиного внеску та єдиного податку. Така позиція контролюючого органу
не відповідає вимогам  п.77.3 статті 77 Податкового кодексу України і є підставою визнання у судах  наказів про проведення  перевірок незаконними.  У випадку  відсутності підстав для проведення планових перевірок, контролюючі органи намагаються  у будь-який спосіб, шляхом проведення позапланової перевірки отримати первинні бухгалтерські документи на підприємстві та виконати доведений план з донарахувань податків або ж визначення штрафних санкцій.

Обставини, за яких здійснюється позапланова документальна  перевірка  передбачені статтею 78 Податкового кодексу, перелік таких обставин є виключним.

Потрібно мати на увазі, що контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

Найчастіше позапланові документальні перевірки проводяться на підставі п.п. 78.1.1, п.п.78.1.4, п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України. Розглянемо детальніше  деякі з цих випадків.

Відповідно до п.п. 78.1.1 позапланова документальна перевірка проводиться, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Законом України № 71-VIII від 28.12.2014, внесено зміни до п.п. 78.1.1 ст. 78 Податкового кодексу України та виключено термін «можливі». Тобто на сьогоднішній день орган державної служби у листі про надання інформації повинен повідомити які порушення та  яких саме статей Податкового кодексу України вчинено, ким і в  який спосіб ( тобто представити факти порушення), щоб отримати відповідь  на письмовий запит упродовж 10 робочих днів.

Як правило інспектори надсилають лист, де вказано, що підприємством (підприємцем) або контрагентом можливо порушено податкове законодавство і пропонують надати завірені копії договорів, накладних, податкових накладних, інформацію про наявність  виробничих, складських та офісних приміщень, наявність транспорту, ремонтних бригад, спеціальності працівників і тому подібне.

У будь-якому випадку необхідно упродовж  10 робочих днів дати письмову відповідь з повідомленням про вручення. Відповідь за змістом  має відповідати письмовому запиту, але інформація, яка містить відповідь повинна бути узгодженою з фахівцями, юристами.

Надання письмової відповіді  упродовж 10-ти робочих днів позбавляє права податковий орган призначити  позапланову перевірку. У разі призначення позапланової перевірки, то такий наказ може бути оскарженим  до суду.

Сам факт подання  позову про скасування наказу не забороняє фіскальній службі вчиняти дії щодо проведення перевірки. Тому необхідно ставити питання перед судом про забезпечення позову і подавати до суду  відповідну заяву.

Подібним чином вирішується ситуація у разі надходження запиту податкового органу щодо уточнень інформації у податкових деклараціях.

Відповідно до підпункту 78.1.11. позапланова документальна перевірка проводиться, якщо  отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанова органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесена ними відповідно до закону.

Найбільше спроб провести незаконні позапланові перевірки  в обхід мораторію на проведення перевірок з боку контролюючих органів було саме  на підставі п.п.78.1.11.

Адже Законом  №71 від 28.12.2014 року дозволено проведення перевірок у таких випадках:
– з дозволу уряду;
– за заявою платника податків;
– з дозволу суду;
– у рамках кримінально-процесуального законодавства.

Законом України  «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року №1697- VII скасовано норми, які містили  право прокурорів та слідчих виносити постанови про призначення перевірок або ревізій.

У рамках кримінальних проваджень прокурор, слідчий звертається
з клопотанням про прийняття рішення ( винесення постанови) про проведення перевірки до слідчого судді.  І тільки за постановою суду можливим є проведення позапланової документальної перевірки на підставі п.п.78.1.11 ст. 78 ПКУ.

З боку фіскальної служби є випадки подання адміністративних позовів до окружних адміністративних судів про призначення перевірок у платників податків. Такі дії  є с грубим  порушенням вимог ст. 20 Податкового кодексу України та ст. 183 – 3 Кодексу адміністративного судочинства України, якими не передбачено можливість розгляду  адміністративними судами таких позовів.

Необхідно більш детально розглянути  застереження, яке міститься в абзаці 2 п. 78.2 статті 78 Податкового кодексу,  стосовно заборони контролюючим органам  проводити позапланові перевірки, коли питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника.

Якщо виявиться,  для прикладу,  за 2012-2014 роки було проведено планову чи позапланову перевірку і в акті зазначено, що перевірці підлягали питання з дотримання вимог чинного податкового, валютного  та іншого законодавства, є усі підстави для  відмови контролюючому органу у   проведенні позапланової перевірки за той самий період і з тих самих питань. Знімаючи цю проблему, територіальні органи зобов’язані у направленнях на перевірку чітко зазначати яке підприємство (організація, установа) підлягає перевірці, за який період. Саме тому необхідно  вимагати у ревізорів план перевірки, де має бути зазначено які питання, за який період і хто  буде перевіряти, а також які необхідно надати документи  і якому ревізору для перевірки цих питань. У Податковому кодексі про план перевірки нічого не говориться, але є посилання в Порядку  оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015  № 727 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015  року за № 1300/27745, де зазначається, що план перевірки затверджується начальником контролюючого органу або його заступником і він є інформативним додатком до акта перевірки. Водночас, додатки є невід’ємними частинами акта.

Особливу увагу необхідно звернути на визначені у статті 81 Податкового кодексу України умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

Судова практика  засвідчує, що незаконними є дії контролюючого органу фіскальної служби у разі відсутності наказів на проведення перевірки, не пред’явлення таких наказів керівникам платників податків, відсутність службових посвідчень у ревізорів, відсутність направлення на перевірку тощо.

Для можливого оскарження у суді наказу на проведення перевірки необхідно обов’язково робити відмітку на титульній сторінці наказу про причини відмови у допуску до перевірки з посиланням на відповідну статтю Податкового кодексу України, залишати собі копію цього наказу  з відображенням запису про причину недопуску перевіряючого на підприємство (організацію).

Отже, правові підстави для унеможливлення незаконних дій службових осіб контролюючих органів щодо проведення перевірок платників податків існують, проте необхідно чітко розуміти, що такі дії мають бути юридично обгрунтованими та відповідати вимогам Податкового законодавства. Ось чому платники податків у захисті своїх прав та законних інтересів від неправомірних дій контролюючих органів фіскальної служби мають орієнтуватися на надання правової допомоги  фахівцями податкового права, правниками.

Юрист Європейської правничої компанії, експерт практики господарські правовідносини
                                                                                    Ольга Гомзяк

 Податковий експерт,старший викладач кафедри аудиту ЛКА
                                                                                    Роман Крохта

Якщо у Вас виникло запитання – задайте його нам через форму зворотнього зв’язку.

250 thoughts on “Оскарження  незаконних дій державних фіскальних органів при проведенні перевірки

 1. Pingback: human design

 2. Pingback: dizajn cheloveka

 3. Pingback: human-design-space

 4. Pingback: 2020

 5. Pingback: koma 2020

 6. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 7. Pingback: The-Gentlemen

 8. Pingback: led-2

 9. Pingback: pod-vodoi

 10. Pingback: vk 2020

 11. Pingback: parazity-oskar-2020

 12. Pingback: human design human design

 13. Pingback: DSmlka

 14. Pingback: viagra

 15. Pingback: viagra online

 16. Pingback: +

 17. Pingback: ¯jak Son³k

 18. Pingback: astrolog

 19. Pingback: film-kalashnikov-watch

 20. Pingback: generic cialis

 21. Pingback: cialis 20mg

 22. Pingback: watch online

 23. Pingback: kinoxaxru.ru

 24. Pingback: pobachennya u vegas

 25. Pingback: Proshanie so Stalinym

 26. Pingback: buy cialis

 27. Pingback: strelcov 2020

 28. Pingback: film t-34

 29. Pingback: online pharmacy

 30. Pingback: canadian pharmacy

 31. Pingback: cialis

 32. Pingback: Beograd film 2020

 33. Pingback: psiholog

 34. Pingback: cialis online

 35. Pingback: psyhelp_on_line

 36. Pingback: coronavirus

 37. Pingback: viagra pills

 38. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 39. Pingback: rasstanovka hellinger

 40. Pingback: cialis pills

 41. Pingback: Cherekasi film 2020

 42. Pingback: film doktor_liza

 43. Pingback: djoker film

 44. Pingback: generic viagra

 45. Pingback: buy viagra online

 46. Pingback: gidonline-filmix.ru

 47. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 48. Pingback: cialis buy

 49. Pingback: generic viagra online pharmacy

 50. Pingback: viagra generic

 51. Pingback: over the counter viagra

 52. Pingback: Canadian Online Pharmacies

 53. Pingback: Canadian Pharcharmy Online

 54. Pingback: viagra pills

 55. Pingback: t.me/psyhell

 56. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 57. Pingback: buy viagra online canada pharmacy

 58. Pingback: bitly.com

 59. Pingback: viagra 100mg

 60. Pingback: viagra price

 61. Pingback: viagra coupon

 62. Pingback: cheap viagra

 63. Pingback: cialis generic

 64. Pingback: cialis coupon

 65. Pingback: canadian pharmacy cialis

 66. Pingback: cialis 5mg

 67. Pingback: viagra generic release date

 68. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 69. Pingback: rlowcostmd.com

 70. Pingback: bitly

 71. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 72. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 73. Pingback: viagra generic

 74. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 75. Pingback: gusmeasu.com

 76. Pingback: movies-unhinged-film

 77. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 78. Pingback: dom 2

 79. Pingback: zoom-psykholog

 80. Pingback: zoom-viber-skype

 81. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 82. Pingback: Vratar

 83. Pingback: Cherkassy 2020

 84. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 85. Pingback: cialis in walmart

 86. Pingback: moskva-psiholog

 87. Pingback: batmanapollo.ru

 88. Pingback: cialis tadalafil

 89. Pingback: viagra for sale

 90. Pingback: buy viagra without prescription

 91. Pingback: 323

 92. Pingback: 525

 93. Pingback: dom2-ru

 94. Pingback: Tenet Online

 95. Pingback: psy psy psy psy

 96. Pingback: krsmi.ru

 97. Pingback: like-v.ru

 98. Pingback: CFOSPUK

 99. Pingback: MAMprEj

 100. Pingback: fgu0ygW

 101. Pingback: akmeologiya

 102. Pingback: dizain cheloveka

 103. Pingback: human-design-hd

 104. Pingback: vardenafil

 105. Pingback: cbd hemp oil

 106. Pingback: batmanapollo

 107. Pingback: tsoy

 108. Pingback: tadalafil cialis

 109. Pingback: 44548

 110. Pingback: 44549

 111. Pingback: hod-korolevy-2020

 112. Pingback: buy levitra online cheap

 113. Pingback: HD

 114. Pingback: 158444

 115. Pingback: groznyy-serial-2020

 116. Pingback: 38QvPmk

 117. Pingback: bitly.com/doctor-strange-hd

 118. Pingback: bitly.com/eternals-online

 119. Pingback: bitly.com/maior-grom

 120. Pingback: matrica-film

 121. Pingback: dzhonuikfilm4

 122. Pingback: bitly.com/batman20212022

 123. Pingback: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 124. Pingback: bitly.com/nevremyaumirat

 125. Pingback: bitly.com/kingsmankingsman

 126. Pingback: bitly.com/3zaklyatie3

 127. Pingback: bitly.com/1dreykfilm

 128. Pingback: bitly.com/topgunmavericktopgun

 129. Pingback: bitly.com/flash2022

 130. Pingback: bitly.com/fantasticheskietvari3

 131. Pingback: bitly.com/wonderwoman1984hd

 132. Pingback: cialis frequency of use

 133. Pingback: viagra price increase

 134. Pingback: 1444

 135. Pingback: cheap viagra without a doctor prescription

 136. Pingback: online discount pharmacy

 137. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 138. Pingback: cleantalkorg2.ru

 139. Pingback: 232dfsad

 140. Pingback: blood pressure

 141. Pingback: http://www.fjsh.cy.edu.tw/modedu/netlin ... illusa.com

 142. Pingback: viagra

 143. Pingback: viagra cialis levitra

 144. Pingback: cleantalkorg2.ru/sitemap.xml

 145. Pingback: join vk

 146. Pingback: vk login

 147. Pingback: svaty—7—sezon

 148. Pingback: svaty 7 sezon

 149. Pingback: svaty 7

 150. Pingback: cialis generic 20 mg

 151. Pingback: prescription for cialis purchase

 152. Pingback: cheap name brand cialis

 153. Pingback: buy cialis online viagra

 154. Pingback: generic cialis no prescription

 155. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 156. Pingback: buy cialis tadalafil tablets

 157. Pingback: cialisorigina

 158. Pingback: viagra australia website

 159. Pingback: buy cialis cheap canada

 160. Pingback: no prescription

 161. Pingback: cheap generic cialis

 162. Pingback: how much does cialis cost with insurance

 163. Pingback: tik tok

 164. Pingback: lavlaoiz

 165. Pingback: buy cialis rush

 166. Pingback: buy cialis 36 hour

 167. Pingback: how to get viagra without doctor

 168. Pingback: wat kost viagra bij de huisarts

 169. Pingback: what type of antibiotic is zithromax

 170. Pingback: ou acheter du cialis en ligne forum

 171. Pingback: buy cialis online viagra

 172. Pingback: cialis coupons

 173. Pingback: pfizer viagra

 174. Pingback: buy cialis now

 175. Pingback: viagra

 176. Pingback: buy cialis online cheap

 177. Pingback: buy cialis united kingdom

 178. Pingback: last minute essay writing service

 179. Pingback: write a research paper

 180. Pingback: help writing my essay

 181. Pingback: help to write an essay

 182. Pingback: why does ethics matter in the business world essay

 183. Pingback: clubhouse invite

 184. Pingback: fastest delivery of generic cialis

 185. Pingback: buy cialis online viagra

 186. Pingback: can you buy amoxicillin over the counter uk

 187. Pingback: can you buy furosemide online

 188. Pingback: how to buy azithromycin online usa

 189. Pingback: ivermectin cost in usa

 190. Pingback: proventil hfa 90 mcg inhaler

 191. Pingback: img

 192. Pingback: img1

 193. Pingback: doxycycline expiration

 194. Pingback: prednisolone herpes

 195. Pingback: ovulation clomid calculator

 196. Pingback: priligy mercado libre

 197. Pingback: balanitis diflucan

 198. Pingback: synthroid online

 199. Pingback: college admission essay help

 200. Pingback: liga spravedlivosti 2021

 201. Pingback: research methodology thesis

 202. Pingback: cheap essay writing service

 203. Pingback: doctoral dissertations online

 204. Pingback: good thesis

 205. Pingback: my essay writer

 206. Pingback: 666

 207. Pingback: academic essay services

 208. Pingback: parts of a dissertation

 209. Pingback: propecia and infertility

 210. Pingback: academic essay writers

 211. Pingback: where to buy writing paper

 212. Pingback: 10 mg generic cialis

 213. Pingback: cheapest cialis 20mg

 214. Pingback: is generic cialis from india safe

 215. Pingback: neurontin mood stabilizer

 216. Pingback: ingredients in metformin

 217. Pingback: paxil drug

 218. Pingback: plaquenil fibromyalgia

 219. Pingback: price pro pharmacy canada

 220. Pingback: aarp recommended canadian pharmacies

 221. Pingback: buy cialis online

 222. Pingback: The Revenant

 223. Pingback: farmacia genericos comprar cialis generico online tadalafil precio

 224. Pingback: 00-tv.com

 225. Pingback: 2021

 226. Pingback: D4

 227. Pingback: 777

 228. Pingback: Kamagra

 229. Pingback: find cheap cialis online

 230. Pingback: pastillas levitra funciona

 231. Pingback: pharmacy intern

 232. Pingback: link

 233. Pingback: can i buy cialis online

 234. Pingback: canadian pharmacy online canada

 235. Pingback: Zakhar Berkut hd

 236. Pingback: prof amoxicillin professional amoxicillin

 237. Pingback: cialis tablets for sell

 238. Pingback: 4569987

 239. Pingback: how to get cheap tadalafil online

 240. Pingback: cialis buy india

 241. Pingback: hydroxychloroquine antiviral effects

 242. Pingback: where to buy cialis in calgary safely

 243. Pingback: ampicillin uti dosing

 244. Pingback: cheap generic

 245. Pingback: news news news

 246. Pingback: payday loan lenders greenfield

 247. Pingback: bimatoprost coupons with prices

 248. Pingback: hydroxychloroquine and kidney disease

 249. Pingback: doxycycline natural alternative

 250. Pingback: is ivermectin safe for humans

Comments are closed.