Штори Welwet для юриличної компанії

Правильні штори для юридичної компанії

Офіс юридичної компанії – це особливе місце, де часто проходять обговорення складних, і навіть кризових проблем, приймаються відповідальні рішення. Офіс юридичної компанії – це те місце, де професіонали вивчають проблеми клієнтів і збирають по крихтах необхідну інформацію. Щоб це відбувалося максимально ефективно, якісно і берегло ресурси юриста, в офісі повинна бути відповідна атомосфера, що сприяє роботі. Велику роль в цьому відіграє оформлення вікон, і в першу чергу – штори. Continue reading

Особливості припинення зобов’язання зарахуванням зустрічних вимог

Стаття 601 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. Такі положення містить і стаття 203 Господарського кодексу України.
Continue reading

Що передбачає переважне право особи на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Відповідно до статті 42-1 Кодексу законів про працю України працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 цього Кодексу (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
Continue reading

Звільнення повнолітніх сина, дочки від обов’язку утримувати батьків

Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги, крім випадку, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені.
Continue reading

Особливості спадкування права на стягнення неустойки

Відповідно до положень цивільного законодавства склад спадщини визначається лише тими правами та обов`язками спадкодавця, що належали йому на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Continue reading

Особливості стягнення середнього заробітку у разі затримки виконання рішення про поновлення на роботі працівника

Незважаючи на те, що рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника відповідно до процесуального законодавства належить до рішень, які суд допускає до негайного виконання, роботодавець дуже рідко виконує їх добровільно та здебільшого вдається до затягування виконання та інших правових зловживань.
Continue reading

Визнання недійсним правочину, що порушує житлові права дитини

Відповідно до частини шостої статті 203 Цивільного кодексу України правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.
Continue reading

Особливості розірвання договору довічного утримання у зв’язку з неналежним виконанням обов’язків набувачем

Відповідно до статті 744 Цивільного кодексу України за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
Continue reading

Особливості звільнення працівника за систематичне невиконання обов’язків

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Continue reading