Практики

Професійний досвід фірми у сферах юридичних послуг та консультацій, зокрема у консультуванні щодо питань керування підприємствами та бізнесом,  управління, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи внутрішнього контролю, оподаткування, наданні консалтингових послуг із питань посередництва у працевлаштуванні чи управлінні персоналом, підготовки та перепідготовки кадрів, діяльності у сфері фінансових послуг, страхуванні та пенсійного забезпечення, соціального захисту громадян, оцінці майна, майнових прав та нематеріальних активів, розробці бізнес-планів, експертизі та фінансово-економічному аналізові інвестиційних, інших господарських проектів, інжиніринговій діяльності у сфері будівництва, наданні послуг щодо організації, технічного забезпечення та проведення семінарів і конференцій, видавництві періодичних друкованих видань, рекламно-інформаційній діяльності, дослідженні якості товарів народного споживання, визначенні їх вартості.