Коли судове рішення у цивільній справі підлягає роз’ясненню

Верховний Суд України у постанові Пленуму від 18.12.2009 № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» звертав увагу судів, що ухвалене у справі рішення має бути гранично повним, ясним та чітким (пункт 8 постанови Пленуму).
Continue reading

Що повинен довести позивач, який просить суд усунути спадкоємця від права на спадкування

Статтею 1224 Цивільного кодексу України передбачено, коли спадкоємці (у тому числі і ті, що мають право на обов’язкову частку у спадщині та особи, на користь яких зроблено заповідальний відказ) можуть бути усунені від права на спадкування.
Continue reading

Як поновити пропущений строк пред’явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 12 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.
Continue reading

Що необхідно довести для встановлення факту перебування у трудових відносинах

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Continue reading

Як не сплутати завдаток та аванс

Відповідно до статті 570 Цивільного кодексу України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.
Continue reading

Особливості розірвання договору дарування

Відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.
Continue reading

Що необхідно враховувати при зверненні до іноземної держави з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України

Для забезпечення виконання рішення українського суду за кордоном необхідно звернутися до судового органу країни, на території якої рішення має бути визнане і виконане, з клопотанням про визнання і виконання такого рішення.
Continue reading

За яких умов шлюб може бути визнано недійсним як фіктивний

Статтею 21 Сімейного кодексу України визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проте не завжди жінка та чоловік укладають шлюб із наміром створити сім’ю та набути права та обов’язки подружжя, а також і з інших мотивів, зокрема, для покращення свого матеріального становища, отримання в подальшому спадщини.
Continue reading

Як оскаржити дії виконавця сторонам виконавчого провадження, а також іншим особам, які вважають, що їх права порушено в ході примусового виконання

Виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження, а виконання судового рішення відповідно до практики Європейського суду з прав людини є складовою частиною права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Можливість оскаржити дії (бездіяльність) та рішення виконавця є однією з гарантій дотримання прав осіб під час примусового виконання судового рішення або іншого виконавчого документу.
Continue reading