Обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб не поширюються на посадових осіб юридичних осіб публічного права: ВС

Позивач оскаржила в судовому порядку наказ про звільнення її з посади завідувача відділення Медичного центру на підставі Закону України «Про запобігання корупції» у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів, спричиненого роботою близької особи в її прямому підпорядкуванні.
Continue reading

Розірвання сторонами договору не позбавляє їх права на звернення з позовом про визнання його недійсним

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленій постанові Верховного Суду України від 23 грудня 2015 року у справі № 918/144/15 (провадження № 3-1143гс15).
Continue reading

КАС ВС роз’яснив, що є обов’язковою умовою для залишення адміністративного позову без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до суду

Особа звернулась до суду з позовом про скасування постанови у справі про порушення митних правил. Позивач оскаржував вказану постанову до Державної фіскальної служби України та отримав лист про залишення скарги без задоволення.
Continue reading

ВС роз’яснив, що є підставами для зміни черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування

Особа звернулася до суду із позовом про зміну черговості та одержання права на спадкування. Позивач просила суд визнати за нею як спадкоємцем за законом четвертої черги право на спадкування у першій черзі разом із сином спадкодавця.
Continue reading

ВС висловився щодо визнання недійсним правочину, як такого, що вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою

Позивач звернувся до суду з позовом, посилаючись на положення частини другої статті 203, статей 237, 238, 1212 ЦК України, у якому зазначав про те, що, перебуваючи у шлюбі з відповідачем надав їй довіреність строком на 3 роки на керування своїм власним транспортним засобом AUDI Q7. Після розірвання шлюбу позивач направив особі вимогу про повернення автомобіля, повідомив про припинення довіреності, але в цей же період, позивач дізнався, що його колишня дружина продала автомобіль своїй матері.
Continue reading

ВС роз’яснив, хто відповідальний за шкоду, спричинену внаслідок падіння дерева на автомобіль, у випадку відсутності балансоутримувача

Позивач зазначав, що на належний йому автомобіль марки «Фольксваген Пассат», який він залишив на тимчасовій зупинці біля будинку, впало дерево.
Continue reading

Без отриманої від співвласника згоди на проведення капітального ремонту майна особа не матиме права на збільшення своєї частки

Позивач просив суд збільшити частку у праві спільної часткової власності. Особа вказувала на те, що є власником 1/3 частини житлового будинку з відповідними господарськими спорудами, а відповідачу належить 2/3 частини спірного будинку.
Continue reading

Суд визнав можливим складання секретного заповіту подружжя

Відповідно до статті 1249 Цивільного кодексу України секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Статтею 1243 ЦК України передбачено право подружжя скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.
Continue reading

Зміна розміру аліментів за рішенням суду

Відповідно до статті 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
Continue reading