Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в адміністративних, цивільних та господарських справах у судах

Право на справедливий суд є одним із основоположних у реалізації принципу верховенства права. Статтею 55 Конституції України визначено, що права і свободи громадянина захищаються судом, а тому кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Європейська правнича компанія здійснює представництво інтересів громадян, юридичних осіб у судах і надає  кваліфіковану правову допомогу  для захисту порушених прав, свобод, законних інтересів шляхом звернення до суду та участі   в адміністративних, цивільних,  господарських  судах різних інстанцій.

Зокрема, у сфері цивільного та  господарського судочинства нами надаються послуги щодо вжиття усіх, передбачених чинним законодавством, заходів з метою вирішення цивільних і господарських спорів. Проводиться наполеглива робота, пов’язана із досудовим врегулюванням спорів: здійснюється  правовий аналіз обставин справи, готуються  претензії або відзиви, повідомлення про результати розгляду претензії, забезпечується збір і підготовка відповідних доказів, документів, за узгодженням вживаються заходи щодо примирення сторін без звернення до суду (медіація)  тощо.

У разі не вирішення цивільного чи господарського спору під час досудового врегулювання проводиться кваліфікована  робота щодо здійснення позовної діяльності з метою  вирішення спору в суді. З цією метою юристи компанії ретельно і якісно готують позовні заяви майнового чи немайнового характеру (залежить від виду спору), здійснюють участь у судових засіданнях, своєчасно подають узгоджені відзиви, пояснення, клопотання,  за необхідності змінюють позовні вимоги, забезпечують підготовку мирових угод тощо. У разі винесення неправосудного рішення судами фахівці компанії   складають та подають апеляційні чи касаційні скарги,  здійснюють участь у засіданнях судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Крім того, представляючи інтереси громадян або юридичних осіб, надається кваліфікована  правова допомога  під час забезпечення виконання рішень суду.

У сфері адміністративного судочинства фахівці компанії надають послуги щодо вжиття усіх, передбачених чинним законодавством, заходів з метою вирішення адміністративних справ. Активно та цілеспрямовано проводиться робота, пов’язана із здійсненням позовної діяльності та вирішення спору в суді. Високваліфіковані правники готують  адміністративні позови, здійснюють  участь у судових засіданнях, забезпечують підготовку необхідних для прийняття законного рішення процесуальних документів: змінюють позовні вимоги, заявляють клопотання, готують та надають відзиви, пояснення тощо.

У випадку прийняття судами незаконних чи неправосудних рішень складаються і подаються  апеляційна, касаційна скарги, здійснюється  участь у засіданнях судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Крім того, Європейська правнича компанія  надає   якісну правову допомогу й під час  виконання винесених на користь громадян чи юридичних осіб рішень суду.

Звертайтесь за правовою допомогою щодо представництва Ваших інтересів у судах до справжніх професіоналів Європейської правничої компанії!

Якщо у Вас виникло запитання – задайте його нам через форму зворотнього зв’язку.