Корпоративне право: створення, супровід, захист

Наша компанія ретельно ставиться до супроводу корпоративних інтересів клієнтів. Ми розуміємо важливість забезпечення гарантій та прав для усіх сторін на всіх етапах діяльності юридичної особи. Ми розділяємо наступні категорії справ у корпоративному праві: створення,супровід, захист.

Таким чином, Європейська правнича компанія у галузі корпоративного права надає такий перелік послуг.

Створення юридичних осіб:
1) підготовка проектів документів для реєстрації юридичних осіб (компаній), постановка на облік в органах статистики, податкової адміністрації, інших державних органах і установах; виготовлення печатки; відкриття рахунків у банках;
2) консультування з питань найбільш оптимальної організаційно-правової форми та системи оподаткування нового суб’єкта господарювання;
3) підготовка внутрішніх документів компанії (колективний трудовий договір, внутрішній трудовий розпорядок, правила техніки безпеки, накази, посадові інструкції);
4) розробка схеми управління підприємством, формулювання повноважень (або їх обмежень) керівних органів;
5) розробка механізму контролю за діяльністю виконавчого органу (директора);
6) заснування компаній в іноземних юрисдикціях (Польща, Кіпр);

Супровід діяльності юридичних осіб:
7) внесення змін до установчих документів (назви, адреси, статутного капіталу);
8) проведення зміни керівництва;
9) проведення зборів вищих органів управління (загальних зборів учасників, засідань правління, наглядової ради) товариства, ведення протоколу установчих зборів;
10) щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу;
11) правовий супровід реорганізації та ліквідації компаній;
12) юридичний аудит компаній;

Захист корпоративних інтересів:
13) виведення недобросовісних партнерів з підприємства, звільнення керівництва;
14) представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів в судах.
15) визнання недійсними рішень загальних зборів, інших органів управління товариства;
16) супровід спорів, пов’язаних з визнанням установчих документів господарських товариств повністю або частково недійсними
17) визнання недійсними правочинів, вчинених з перевищенням повноважень та з інших підстав
18) супровід спорів, пов’язаних з реалізацією права учасника товариства на інформацію;
19) визнання права власності на частку в господарському товаристві.

Найбільш розповсюдженою організаційно-правовою формою юридичних осіб є товариство з обмеженою відповідальністю. Засновниками такої компанії можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також – нерезиденти України. Етап створення складається із підготовки пакету документів для реєстрації, безпосередньо реєстрацію, та за потреби – отримання певного податкового статусу. Підготовка документів передбачає розробку протоколу Зборів учасників товариства, де закріплюється рішення про створення товариства, затвердження назви, поділу часток у статутному капіталі, обрання директора, затвердження Статуту товариства.

Досить часто клієнти цікавляться, чи може бути учасником і засновником товариства одна особа – законодавець каже, що може. Тому будь-яка фізична особа може звернутися до Європейської правничої компанії, а ми без проблем організуємо і проведемо необхідну та якісну роботу по створенню ТзОВ.

Наступним питанням, яке часто зустрічається у практиці, є визначення місцезнаходження ТзОВ (юридична адреса товариства). Найпростіший варіант – це адреса реєстрації одного із засновників. В іншому випадку, потрібно вказати адресу нежитлових приміщень та підготувати лист гарантію про те, що власник таких приміщень дає згоду на реєстрацію ТзОВ. У будь-якому разі – сервіс з організації юридичної адреси товариства входить до компетенції фахівців нашої компанії.

До професійних послуг при створенні ТзОВ також відноситься розробка Статуту товариства. Важливість даного документа для компанії можна порівняти хіба що з існуванням Конституції у державі. У Статуті прописуються базові правові, організаційні та функціональні механізми діяльності, захисту товариства, а також його учасників. Зокрема, визначається мета створення товариства, напрями діяльності, статутний капітал, у тому числі у який спосіб частки у статутному капіталі розподілені між засновниками, хто і у який спосіб може стати учасником товариства, які керівні органи будуть діяти (директор, президент, голова), та якими повноваженнями буде наділено керівника. В залежності від побажання замовника, фахівці компанії можуть розробити як базову схему управління компанією, так і складну із передбаченням застережень для керівних органів товариства. Ми знаємо із досвіду, що клієнти часто хочуть створити автономний бізнес і з часом приділити час іншим справам. У такому випадку, не зайвим буде розробити механізм захисту від дій керівника. Для прикладу – зробити обмеження на договори, які може підписувати керівник; обмежити доступ до банківського рахунку та управління фінансами товариства; обмежити повноваження приймати та звільняти працівників тощо.

Після проведення Зборів, підписання Статуту і протоколу зборів, фахівець нашої компанії буде представляти інтереси засновників Товариства у Державній реєстраційній службі. Даний етап передбачає заповнення реєстраційної картки, передачі пакету документів державному реєстратору. Протягом 1-3 днів запис про створення нової юридичної особи буде внесено до єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій. Також буде видано Виписку з ЄДРПОУ, яка необхідна для відкриття банківського рахунку, виготовлення печатки, і за побажанням клієнта – для обрання особливого податкового статусу.

Після здійснення реєстраційних дій, Товариство зможе повноцінно діяти. Для організації супроводу товариства, наші фахівці розроблять нормативно – правові акти внутрішнього користування: наказ про вступ на посаду, наказ про затвердження штатного розпису, наказ про облікову політику на товаристві та інші. На етапі супроводу наша компанія допоможе з підготовкою висновків з правових питань, пов’язаних з діяльністю товариства, розробкою проектів договорів, аудитом укладених договорів, участю у переговорах. За потреби буде розроблено та зареєстровано зміни до Статуту, що може мати місце у випадку необхідності змінити назву, місцезнаходження, розмір статутного капіталу, перерозподілити частки учасників у статутному капіталі та інше.

Компанія практикує надання послуг на етапі захисту корпоративних прав та інтересів. Такі випадки можуть мати місце у разі виведення зі складу учасників не добросовісного учасника товариства, зокрема, коли учасник товариства систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, а також – коли один із учасників помер. Практика компанії, вказує, що без судового продовження таких відносин не обійтися, адже виключення учасника з товариства наділяє його правом вимагати оплати вартості майна у пропорції до його частки у статутному капіталі.

У судовому порядку не рідко оспорюють процесуальну правомочність як учасників товариства, загальних зборів, так і його керівників. Такі спори виникають у випадках: вирішення питань щодо повноважень керівника укладати кредитні договори, встановлення факту наявності кворуму при прийнятті рішень на загальних зборах, відповідності питань, які піднімалися на загальних зборах положенням Статуту тощо.

Серед корпоративних прав, які потребують захисту є право учасника на інформацію про діяльність товариства. Для господарських товариств – це річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства, інформація, що міститься в установчих документах товариства. Такий перелік документів може вимагати учасник товариства за потреби. У разі перешкоджання отриманню такої інформації, юристи компанії зможуть відстояти це право у судовому порядку.

Існують інші випадки, коли можуть порушуватися корпоративні права, а тому у кожному разі потрібно звертатися до фахівців, які проаналізують ситуацію та розроблять варіанти рішень.

Звертайтесь до висококваліфікованих фахівців Європейської правничої компанії для якісного вирішення юридичних питань, які стосуються створення та діяльності юридичних осіб, та відносяться до сфери корпоративного права.

Якщо у Вас виникло запитання – задайте його нам через форму зворотнього зв’язку.