Правова допомога в адміністративних провадженнях

Провадження у справах про адміністративні правопорушення є одним із видів адміністративного процесу і становить регламентовану нормами адміністративно – процесуального законодавства діяльність уповноважених органів, спрямовану на притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Адміністративне провадження  має декілька стадій, об’єднаних у систему об’ємних процесуальних дій, і здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Кодекс України про адміністративні правопорушення, адміністративне законодавство загалом  охоплює і регламентує широкий спектр суспільних відносин у різних сферах життя, діяльності громадян, юридичних осіб публічного та приватного права.

Варто звернути увагу, що адміністративне законодавство є достатньо динамічним, перебуває у процесі нормотворення, а відтак редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення  зазнає  постійних змін.

Тільки за останні роки кодекс доповнено адміністративними провадженнями у справах про ліцензування діяльності підприємств, оформлення спеціальних економічних зон, приватизацію громадянами житла , землі та ін.

Норми, які стосуються порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, містить не лише Кодекс України про адміністративні правопорушення, але й інші законодавчі акти, якими визначені підстави та певний порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Йдеться, зокрема, про Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про запобігання корупції», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про приватизацію державного майна», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Митний кодекс України та ін.

Згідно положень Кодексу України про адміністративні правопорушення  підставою адміністративного провадження, притягнення  особи до відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення ( ч.1 ст.9 КУпАП ). Головною  та  невід’ємною ознакою адміністративного правопорушення (проступку) є протиправне діяння (вчинене умисно або з необережності).

Адміністративна відповідальність застосовується у вигляді  адміністративних стягнень, обмежень прав чи інших заходів адміністративного примусу зачіпає суттєві інтереси майнового та особистого характеру ( оплатне вилучення предмета, конфіскація, виправні роботи,  штраф, адміністративний арешт, позбавлення спеціального права, позбавлення на певний, визначений законом час, свободи та ін.) громадянина.

Отже, захист прав та законних інтересів учасників провадження у справі про адміністративні правопорушення за допомогою існуючих  в адміністративному законодавстві України заходів є реальною необхідністю.

Україна обрала курс на інтеграцію з Європейським співтовариством і це, як наслідок, вимагає перегляду та зміни низки законодавчих актів України.

З 7 листопада 2015 р. набувають чинності   Закон України «Про Національну поліцію» та зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме: «Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» (ст.14-2 КУпАП).

Останні  зміни до законодавства про адміністративні правопорушення викликали у суспільстві певний резонанс, мають неоднозначну суспільну оцінку, у тому числі щодо недосконалості, складності у регулюванні правових відносин та дублюванні вже тих, що існували раніше і виявилися неефективними, правових норм.

Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають адміністративну відповідальність не безпосередньо особи, яка скоїла правопорушення, а фактичного власника транспортного засобу, що потягне за собою оскарження дій працівників поліції та постанов суду.

Громадяни не завжди мають можливість вчасно і правильно зорієнтуватися стосовно нововведень законодавства про адміністративні правопорушення, а тому сьогодні,  як ніколи  існує гостра потреба у якісному правовому захисті та представництві особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, як в правоохоронних органах так і в судах.

Стаття 59 Конституції України закріплює право кожного громадянина на правову допомогу і вільний вибір способу захисту своїх прав.

Юридична допомога – один із  вагомих засобів захисту прав і законних інтересів учасників адміністративного провадження, що реалізується за допомогою захисника та іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи (ст. 271 КУпАП).

Захист у справі про адміністративні правопорушення є спеціалізованою правовою послугою, яка надається з метою недопущення незаконного та бездоказового притягнення особи до адміністративної відповідальності або ж мінімізації негативних наслідків такої відповідальності.

Звертатись за захистом своїх порушених прав до фахівця у галузі права можна вже після складення протоколу про адміністративне правопорушення. Наявність такого протоколу свідчить про порушення адміністративного провадження, за  умови, що протокол  складений уповноваженою особою з дотриманням законної форми, в іншому випадку справу про адміністративне правопорушення не може бути розпочато.

Висококваліфіковані фахівці Європейської правничої компанії  мають можливість забезпечити належний правовий захист, правильне бачення справи та доказів, забезпечити встановлення дійсних обставин справи з розумінням специфіки відповідної категорії справ, підготувати усі необхідні для захисту процесуальні документи, здійснити представництво Ваших інтересів в усіх відповідних органах.

Правники Європейської правничої  компанії будують захист з метою отримання позитивного результату, що влаштовує   особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Досвід європейських країн щодо забезпечення прав людини передбачає у першу чергу захист громадян від адміністративного свавілля, тому що права, свободи людини є найвищою цінністю, а цей принцип, який засвідчує про верховенство права,  покладено в основу діяльності Європейської правничої компанії.

Якщо у Вас виникло запитання – задайте його нам через форму зворотнього зв’язку.